Welzijnsadviezen

Paardenwelzijn, je hoort er steeds vaker over. Maar wat is het nou eigenlijk?

In 1965 zijn door de Brambellcommissie ‘de 5 vrijheden voor dieren’ opgesteld (zie kader). Maar, wanneer we kijken naar deze regels dan moeten we concluderen dat dit helemaal niet haalbaar is. Een dier kan nu eenmaal niet altijd vrij zijn van bijvoorbeeld pijn of van thermaal ongerief. Betekent dit dan dat het welzijn van dieren altijd is verminderd? Wat mij betreft niet. Het geeft echter wel duidelijk aan dat dierenwelzijn niet zo gemakkelijk ligt.

Paardenwelzijn is een glijdende schaal en niet goed of fout.

Het streven moet altijd zijn om dit welzijn op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, maar laten we onszelf niet wijs maken dat er een perfecte vorm is. Met het geven van een paardenwelzijnsadvies is dat dan ook niet het doel. Ik wil samen met jou zoeken naar manieren om het welzijn van jouw paard of pony naar een hoger niveau te brengen.

De vijf vrijheden voor dieren:

  • vrijheid van dorst, honger en ondervoeding
  • vrijheid van fysiek en thermaal ongerief
  • vrijheid van pijn, verwondingen en ziekte
  • vrijheid om natuurlijke gedrag te vertonen
  • vrijheid van angst en chronische stress (Brambell,1965) 

Onderwerpen van een paardenwelzijnsadvies

Hieronder vind je een overicht van de verschillende onderwerpen die tijdens een paardenwelzijnsadvies aan bod komen.

Gedrag

Bij de beoordeling van de welzijnstoestand van een paard kan het gedrag veel informatie geven.

Een paard dat de tijd neemt voor soorteigen gedrag, bijvoorbeeld een uitgebreid zandbad, voelt zich in het algemeen goed. Waneer een paard afwijkend gedrag vertoont, dan kan dat een signaal zijn dat er in het welzijn van het paard iets verbeterd kan worden.

Als tweede wil ik bij een paardenwelzijnscheck graag weten hoe een paard reageert op bepaalde handelingen en situaties. Op die manier kan ik een indruk krijgen van het karakter van het paard. Dat helpt mij om het gedrag van het paard te vertalen naar zijn welzijnssituatie.

Huisvesting

De huisvesting van een paard is sterk bepalend voor de mate waarin een paard zijn soorteigen gedrag kan uitvoeren en daarmee van grote invloed op het welzijn.

Tijdens het paardenwelzijnsadvies bekijken we als eerste waaruit de huisvesting bestaat, bijvoorbeeld box en weidegang of paddock paradise.

Als tweede stellen we de dagindeling van het paard vast. Op die manier weten we precies hoeveel tijd het paard, op welke manier, doorbrengt.

Tenslotte wordt er voor ieder onderdeel van de huisvesting gekeken wat de goede punten zijn en waar eventueel verbetering mogelijk is.

Voeding

Zonder voeding geen paard, dat geldt voor alle paarden. Waaruit de voeding dan moet bestaan is vaak een lastige vraag.

Goede voeding is op hoofdlijnen voor alle paarden hetzelfde, de details moeten per paard en per situatie worden aangepast. Wanneer het gekozen rantsoen niet past bij het paard is de invloed op het welzijn groot.

We bekijken dan ook waaruit het rantsoen bestaat en of dit passend is bij de conditie en het werk van het betreffende paard.

Fysieke check

Hoewel ieder paard (en ieder mens) af en toe ergens pijn heeft is het streven uiteraard om zo veel mogelijk te zorgen dat een paard geen fysieke ongemakken heeft.

Alles in het lichaam heeft invloed op elkaar, daarom wordt het hele lichaam nagekeken. We gaan niet alleen langs de hele wervelkolom voelen of het paard pijnlijke plekken heeft, maar ook een controle van het gebit en de hoeven hoort bij de fysieke check. Daarnaast gaan we kijken of het paard gemakkelijk en regelmatig kan bewegen. 

Wanneer er tijdens de check gebieden worden gevonden waar pijn lijkt te zitten dan kan ik door middel van stressrelease proberen uit te vinden of het slechts om spanning gaat of dat er aanwijzingen zijn voor een groter probleem. 

Harnachement

Een harnachement dat niet in goede conditie is of slecht past, veroorzaakt veel ongemak. Dit kan uiteindelijk ook zorgen voor fysieke problemen.

Tijdens een paardenwelzijnscheck bekijken we de conditie van het zadel; de boom, de kussens, het leerwerk.

Daarna gaan we kijken of het zadel past bij de rug van het paard. Dit doen we om te beginnen zonder ruiter en afhankelijk van de bevindingen ook met ruiter.

Ook worden het hoofdstel en eventuele hulpteugels en beenbeschermers meegenomen in het paardenwelzijnsadvies.

Wormbeleid

Wormen kunnen een grote invloed hebben op het welzijn van paarden. De klachten kunnen variëren van jeuk aan de staart tot levenslange problemen met voedselopname of zelfs overlijden.

Omdat de wormen in het paard leven kan je vaak niet meteen zien dat een paard een wormbesmetting heeft. Het is dan ook belangrijk om dit met goed management in de gaten te houden.

Het is bij het bestrijden van wormen belangrijk om de juiste maatregelen te nemen om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen.

Tijdens een paardenwelzijnsadvies gaan we bekijken waaruit het management nu bestaat en of daar verbeteringen in mogelijk zijn.

Stressrelease

Tijdens een paardenwelzijnsadvies gebruik ik, indien nodig, stressrelease. Door middel van stressrelease kan ik onderzoeken of een paard een pijnijke plek heeft als gevolg van spanning of omdat er meer aan de hand is.

Stressrelease is gebasseerd op diverse technieken waaronder de Masterson methode.

Kort samengevat proberen we een paard ,door middel van een hele lichte aanraking, te wijzen op spanning in zijn lichaam. Vervolgens gaan we afwachten of het paard dit zelf kan loswerken.

Doordat deze technieken zo zacht en eenvoudig zijn kan iedereen dit leren. Stressrelease bied ik dan ook aan als extra optie in combinatie met een paardenwelzijnsadvies. Hierbij ga ik jou leren hoe het werkt en zorgen we samen dat jouw paard een fijn en relaxt gevoel krijgt.

Praktische informatie

Hoe verloopt zo'n paardenwelzijnsadvies?

Als je de afspraak maakt voor een paardenwelzijnsadvies dan ontvang je van mij een korte vragenlijst over je paard. Daarin vul je bijvoorbeeld de leeftijd van je paard in en of je eventuele problemen hebt.

Op het afgesproken tijdstip zorg je dat je aanwezig bent bij je paard. Je hoeft hem nog niet op te halen. We beginnen namelijk met het observeren van je paard tijdens zijn ‘vrije tijd’.

Daarna halen we je paard erbij en doe ik de fysieke check en bekijken we het harnachement.

Als dat gedaan is mag je paard weer lekker zijn gang gaan en bekijken wij de onderdelen waar je paard niet voor nodig is. Op die manier is het voor iedereen leuk.

Een eventuele stressrelease behandeling vind helemaal als laatste plaats.

Hoe ontvang ik de adviezen en tips?

Tijdens de afspraak zal ik zo veel mogelijk mijn bevindingen en adviezen met je bespreken.

Ik vind het erg belangrijk dat je ook iets met de adviezen en tips kan. Daarom leg ik tijdens het advies uit wat ik zie, doe en denk. 

Daarnaast krijg je de adviezen in een complete rapportage toegestuurd. Het uitwerken van de adviezen duurt ongeveer 1 tot 2 weken,

Ben je een behandelaar?
Nee, ik ben geen behandelaar. In sommige gevallen zal het nodig zijn om een specialist te laten komen. Bijvoorbeeld een dierenarts (met specialisatie) of een hoefsmid. Ik kan je dan helpen om de juiste specialist uit te zoeken.
Hoeveel tijd moet ik vrijhouden?
De hoeveelheid tijd die we nodig hebben hangt af van het pakket. Voor een basis paardenwelzijnsadvies reken ik 2 tot 3 uur. Kies je voor het + relax pakket dan komt daar nog een uur bij.
Moet ik aanwezig zijn tijdens het paardenwelzijnsadvies?

Ja, jij of iemand die veel van het paard weet. Het is erg fijn om er tijdens de afspraak iemand bij te hebben die veel van het paard weet. Zo kan ik zo goed mogelijk de informatie verzamelen.

Voor de controle van het zadel heeft het de voorkeur als de persoon die het paard (voornamelijk) rijdt aanwezig is.

Daarnaast is het natuurlijk gewoon erg leuk om er bij te zijn. Het is het ideale moment om vragen te stellen of je ideeën aan iemand voor te leggen.

Ben je verbonden aan bepaalde merken, bijvoorbeeld voor voer?
Nee, ik ben een zelfstandige en werk onafhankelijk. Het is dus niet zo dat ik je graag op brok van een bepaald merk wil hebben. Wel heb ik natuurlijk geleerd dat bepaalde merken of producten vaak betere resultaten hebben. Die zal ik dan voorstellen, maar het staat jou altijd vrij om een eigen keus te maken.
Heb je een voorbeeld van een advies rapportage?

Natuurlijk! Hier kan je een rapportage bekijken dat ik heb gemaakt. Dit komt overeen met de rapportage die je van mij zal ontvangen.

Verbeter het welzijn: geef op meerdere plaatsen ruwvoer

Zie je? Het is vaak helemaal niet zo ingewikkeld om het voor je paard nog net ietsje beter te maken. 

Paarden zijn gemaakt om de hele dag door te lopen en hapjes te eten. In de huidige tijd is het echter niet zo handig om je paard op een aantal hectare ruig gebied te houden 😉

Om je paard toch te stimuleren om een beetje te bewegen is het een goed idee om het hooi op verschillende plaatsen neer te leggen.

Dit kan natuurlijk goed in de paddock, maar ook op stal kan dit voor wat extra beweging zorgen.

Heeft je paard de neiging om het hooi dan vies te maken of door de bodembedekking te smeren? Dan kan je overwegen om gebruik te maken van een of meer (verschillende) slowfeeders.

 

Nog meer van deze slimme tips? Laat hiernaast je gegevens achter en ontvang gratis nog 6 ideeën!

Met het aanvragen van de tips ga je ook akkoord met het aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Volg mij op Facebook

Stuur meteen een bericht:

12 + 14 =